Att bygga en brygga

Vi bygger och renoverar bryggor samt kajer i alla storlekar och för alla ändamål.

Konstruktion
Vi hjälper dig välja konstruktion och byggmaterial som är bäst lämpad efter miljöns förutsättningar och bryggans tilltänkta användningsområde. En träbrygga utsätts för stora påfrestningar och det är därför viktigt att konstruktionen blir bra. När man väljer bryggkonstruktion är det viktigt att ta hänsyn till bland annat:

• Havsbotten
• Vattendjup
• Vatten- och väderförhållanden

Bygglov?
När du vill bygga en brygga för enskilt bruk behöver du inget bygglov, däremot måste du i nästan alla fall skicka in en anmälan och ritningar till länsstyrelsen samt ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelserna. Vi rekommenderar även att ta kontakt med byggnadsnämnden i kommunen för att säkerhetsställa att det inte finns några särskilda regler som man behöver ta hänsyn till. Du behöver även tillstånd från markägare och eller vattenrättsinnehavare om det inte är du själv.
Bryggor ger inte rätt till ROT-avdrag.

Rekommenderad läsning:
Information från Länsstyrelsen