Sjöbodsgrund

hamnanläggning och sjöbodsgrund

Vi har utvecklat ett koncept för grundläggning av sjöbodar. Systemet bygger på stålpålning eller borrning i berg som ingjutes i sin helhet i korrosionsskyddande betong. Som sekundärkonstruktion används specialbehandlad limträbalk. Detta system bygger på en lika lång livslängd av stommen som på resterande sjöbod vilket gör att ett komplicerat byte av grundstomme kan undvikas.

I de allra flesta fall är ovanstående konstruktion även lämplig att använda vid grundrenovering av bef. sjöbodar då vi kan montera stommen utan rivning eller flyttning av sjöboden. Vi lyfter sjöboden och bygger stommen under om det är möjligt, i annat fall nivåanpassas stommen till befintlig höjd. I samband med renovering via vårt system kan vi oftast räta upp en sjöbod med grundsättningar.

Då vi enl. våra erfarenheter ej rekommenderar sammanbyggnad av bryggor med sjöbodsgrunder p.g.a. de oftast höga belastningar som kan uppstå i horisontalriktning på bryggor, är man helt fri att välja lämplig bryggkonstruktion utan hänsyn till sjöboden. Välkommen att höra av dig till oss när du behöver vår hjälp med hamnanläggning eller sjöbodsgrund i närheten av Uddevalla, Tjörn, Orust och Lysekil!