Varför påla en brygga?

Pålade bryggor är ett bra alternativ för skyddade miljöer, till exempel i skärgård eller vikar. Denna typ av konstruktion fungerar också bra på platser med mjuk sjöbotten, där pålverket lättare kan slås ned.

Konstruktionen av pålade bryggor är relativt okomplicerad. Det krävs dock att det finns bra pålningsförutsättningar. D.v.s. tillräcklig sedimentdjup för den valda påltypen. En pålad brygga är ett bra och kostnadseffektivt val för dig som söker en mer klassisk bryggkonstruktion. Kontakta oss gärna för en offert redan idag eller boka in ett besök.