• Lysekils kommun ( hamnen )
 • Orust kommun
 • Tjörns kommun
 • Västkustens Militärkommando
 • NCC AB
 • Skanska AB
 • SIAB
 • BPA
 • Vattenfall AB
 • Naturvårdsverket
 • Tetra Pack AB
 • Lysekils Energiverk
 • Bofors AB
 • Telia AB
 • Lys-Line AB
 • Polisen
 • Vägverket
 • Sjöfartsverket
 • Akademiska Huset Göteborg
 • Västkustens Fiskeflotta
 • Båt och hamnföreningar
 • Privata bryggor
 • M.fl